Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ αποδέχεται την οποιαδήποτε καταχώρηση στοιχείων βλάβης στην οδό και στον εξοπλισμό αυτής (π.χ. λακκούβα, λιμνάζοντα ύδατα, κατεστραμμένο στηθαίο ασφαλείας κτλ) ως ειδοποίηση και όχι ως καταγγελία ή τυχόν αξίωση κατά αυτής.

Για θέματα συντήρησης - βλαβών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου και Παραχωρήσεων (RMMS) στο email rmms_support@egnatia.gr .

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΙΤ HelpDesk στο email ithelpdesk@egnatia.gr .

('Ωρες Γραφείου : 08:30 - 16:30)