Τι είναι η Γεωπύλη

 

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελεί μία διαδικτυακή γεωγραφική πύλη (Geoportal) μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήθος γεωχωρικών πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., συσχετίζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός εταιρίας και διατίθεται για χρήση σε φορείς του Δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό.

yliko

Η ΓΕΩΠΥΛΗ αποτελείται από δύο WebGIS υποσυστήματα: 

  • Το 1ο Υποσύστημα το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και απεικονίζει γεωγραφικά την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες, ενταγμένους στο ευρύτερο οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας. Διαθέτει κατάλληλα γεωμορφολογικά υπόβαθρα ανάλογα με την κλίμακα απεικόνισης, με δυνατότητες εύρεσης διαδρομών μέσω ενός χρηστικού και λειτουργικού περιβάλλοντος. Στο υποσύστημα αυτό εντάσσονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη του αυτοκινητοδρόμου όπως διόδια, ΣΕΑ, ΧΣΑ, θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κ.λπ. Επιπλέον διαδραστικές υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών αλλά και γεωχωρικές αναζητήσεις και απεικονίσεις.
  • Το 2ο Υποσύστημα είναι η επέκταση του 1ου Υποσυστήματος και απεικονίζει τη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων των μητρώων της Εγνατίας οδού πάνω σε τρισδιάστατες πανοραμικές εικόνες υψηλής ακρίβειας με αναλυτικές περιγραφικές πληροφορίες και παρουσίαση των αναλυτικών σχεδίων. Οι χρήστες του 2ου υποσυστήματος είναι το τεχνικό προσωπικό της ΕΟΑΕ αλλά και το προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών των Δημοσίων Φορέων όπως του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι Περιφέρειες κα.
Κύλιση στην Αρχή