Οδηγίες προς Φορείς

Οδηγίες προς Φορείς

‘Ένας από τους κύριους στόχους του έργου «ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων-χρηστών για τη συλλογή, ανταλλαγή, τυποποίηση και κοινοχρησία νέων γεωχωρικών πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» μέσω της Γεωπύλης έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή να διασυνδέσει περισσότερες γεωχωρικές πληροφορίες σε διάφορους μορφότυπους και να επεκτείνει τις προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες με νέες λειτουργίες, που θα αποφέρουν οφέλη στο Δημόσιο φορέα και στο ευρύ κοινό.

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε., σε τεχνικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών τουρισμού και μεταφορών στη Β. Ελλάδα, συνδέθηκαν με τη Γεωπύλη οι τουριστικές πληροφορίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για να συμμετέχουν σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

Ενδεχόμενες προτάσεις συνεργασίας παρακαλώ να αποστέλλονται, κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας

Οδηγίες Δημιουργίας Χάρτη

Οδηγίες δημιουργίας Storymaps

Go to top